הגנה על קניין רוחני – אינטרס הציבור כשיקול במתן סעד זמני

דיני הקניין הרוחני משויכים באופן רגיל למשפט הפרטי. בדומה למקרקעין או למיטלטלין, הקניין הרוחני הוא קניינו של אדם או תאגיד ואם אחר פוגע בו, הסכסוך בערכאות מתנהל בין הנפגע למעוול. 

ואולם, בשונה מקניין רגיל, לפגיעה בקניין רוחני ישנן השלכות רוחב גם על ציבור הצרכנים והלקוחות. צרכנים, אשר מזהים נכסים או שירותים מסוימים עם מקור מסוים, אליו התרגלו והכירו בתכונותיו הטובות, עלולים בעקבות חיקוי או העתקה, לטעות ולהינזק.   
בהחלטה חדשנית שיצאה תחת ידיו של בית המשפט העליון ביום 7.5.18 ברע"א 10075/17 high adventure ministries נ' strategic group ואח' ראה בית המשפט העליון לקבוע לראשונה, כי כאשר מתגלגל סכסוך לפתחו של בית המשפט בנושא של קנין רוחני, על בית המשפט לקחת במאזן השיקולים גם את אינטרס הציבור, זאת כבר במסגרת בקשות לסעדים זמניים. 

ובלשונו של בית המשפט העליון: 
"בשונה מסכסוכים אזרחיים אחרים, כגון דיני חוזים או קניין – בשדה הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר, קיים, כאמור, צד שלישי לסכסוך, הלא הוא הציבור. תכליות הדין יונקות לא רק מהאינטרסים הצרים של שני הצדדים להליך, אלא גם מתכליות ציבוריות.

גם לציבור מקום בסיפור... 
ככל שאי-מתן הסעד הזמני עלול להוביל להטעיית הצרכנים, יש לתת לכך משקל בגדרי ההכרעה לעניין הסעד הזמני...
במובן זה דיני סימני המסחר מצויים בתפר שבין המשפט הפרטי והציבורי." 

בעקבות כך ראה בית המשפט העליון לשנות מהחלטתו של בית המשפט המחוזי וקבע כללים שיגנו על החברה הנפגעת כבר בסעד הזמני. החלטה תקדימית זו היא צעד נוסף וחשוב שעושה הפסיקה בהגנה על זכויות הקניין הרוחני. 

למשרדנו ידע וניסיון נצבר בתחום הקניין הרוחני. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בכל עניין.    
צרו קשר עכשיו