עורך דין רפאל נבון - קניין רוחני

סימני מסחר, פטנטים, המצאות, 
אפליקציות, זכויות שידור, יצירות אמנות ...

קניין רוחני וזכויות יוצרים

קניין רוחני

המונח קניין רוחני מתייחס לכל יצירה שהיא פרי מחשבה ורעיון של אדם. מדובר במשאבים שהם יציר מוחינו הקודח. הניסוח המשפטי גורס כי אלו "זכויות הקשורות ליצירת רוח האדם בטובין ובמשאבים שאינם מוחשיים". הכוונה היא להבדיל מנכסים גשמיים כשבאנגלית המונח הוא Intellectual Property. קניין רוחני מאגד בחובו זכויות יוצרים שונות וכולל פטנטים, זכויות שידור, סימני מסחר של חברות עסקיות, מעגלים מודפסים, יצירות אמנות, סיפורים, שירים, ציורים, צילומים, סרטים, המצאות, תוכנות, אפליקציות, סמלים, עיצובים גרפיים ועוד. 

מהות קניין רוחני

הענף המשפטי של קניין רוחני נבדל מדינים אחרים, אך לא ניתן לשייך אותו לדיני הקניין המוחשי הרגיל, כיוון שאנו עוסקים כאן במשאבים בלתי מוחשיים. דיני הקניין "הרגילים" עוסקים בקניינים מוחשיים, ממשיים, כגון חלקת מקרקעין, דירה, מכונית או חפצים אחרים. 
דיני קניין רוחני מקיפים מספר ענפים נפרדים, ועוסקים בהמצאות שפורטו ליישום (דיני הפטנטים), ביצירות, כמו מוזיקה, ספרות ושאר טקסטים כתובים, פיסול, צילום, תכנות, שידורי טלוויזיה, קולנוע ועוד (דיני זכויות יוצרים), וכן ענפים אחרים, כמו דיני המדגמים (המגנים על הצורה האסתטית של מוצר, ההגנה על זני צמחים, וסימני מסחר (Trademark), במסגרתם מוגנים סימני מסחר מסוגים שונים, לרבות סימני מסחר תלת-ממדיים (כמו סמלי מכוניות יוקרה).

השוני המרכזי בין הגנה על דיני קניין מוחשי להגנה על דיני קניין רוחני נעוץ בעובדה שבמשאבים רוחניים אין מגבלה פיזית על שימוש בו-זמני שלהם. במכונית אחת יכול לנהוג רק נהג אחד בעת הנסיעה, אולם ביצירה מוזיקלית יכולים אינסוף אנשים להשתמש בו-זמנית. השימוש על ידי האחד אינו מפריע לאחרים.

קשה לשמור ולגדר משאבים רוחניים, ולכן קשה למנוע את השימוש ביצירה ממי שאינו מסכים להישמע להוראות היוצר או הממציא. לעומת זאת נכס נדל"ן אפשר בקלות להקיף בגדר ולמנוע מאחרים להיכנס. כלומר, יוצר המחבר שיר ומפרסם אותו, יכול לבקש מאחרים לא לשיר או להשתמש בו, אולם אין לו דרך פיזית למנוע מאנשים להעתיק יצירה וקניין רוחני. כאן בדיוק נדרשת ההתערבות המשפטית, כדי שתסייע ליוצר להקים "גדר משפטית" של זכויות יוצרים, קניין רוחני במקום גדר פיזית.

לעניין קניין רוחני יש גם צד שני. יש כאלה הטוענים שהתחזקות ההגנה על קניין רוחני נעשתה שנויה במחלוקת ולעיתים מעוררת מחלוקות ציבוריות, למשל בסוגיות של שיתוף קבצים באינטרנט של שירים, סרטים וסדרות. תחום נוסף הוא תחום הפטנטים הרפואיים והטענה הנגדית היא שיש לאפשר גישה לתרופות מצילות חיים לכלל האוכלוסיה במחירים שווים לכל נפש.

נכסי קניין רוחני

בדין הישראלי יצר המחוקק שורה ארוכה של נכסים רוחניים, שונים במטרתם, בתנאים להכרת הדין בהם, בדרכי הטיפול בהם, בתקופת ההגנה ועוד. בקניין רוחני ניתן להבחין בין זכויות רשומות, שנדרש רישום הבעלות עליהם, לבין זכויות שאינן רשומות, כלומר לא נדרש מהיוצר רישום הזכויות קניין רוחני. בזכויות הרשומות ניתן למנות את הפטנט, זכויות מטפחים, מדגם רשום, סימן מסחר, קניין רוחני וכינוי מקור. בזכויות הלא רשומות של קניין רוחני מצויים זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, ציון גאוגרפי, מוניטין, סוד מסחרי או סימן מסחר מוכר היטב, שאינו טעון רישום קניין רוחני.

כבר בשנת 1902 כתב ביאליק יצירה המתייחסת בדיוק לנושא קניין רוחני: "לא זכיתי באור מן ההפקר | אף לא בא לי בירושה מאבי | כי מסלעי וצורי ניקרתיו | וחצבתיו מלבבי. ניצוץ אחד בצור ליבי מסתתר | ניצוץ קטן - אך כולו שלי הוא | לא שאלתיו מאיש, לא גנבתיו | כי ממני ובי הוא". דומה כי המשורר מבקש לנסח הגדרת קניין רוחני וזכויות היוצרים. הוא חצב מליבו וממוחו הקודח יצירה מלאה ודורש להגן עליה מכל משמר. זהו בדיוק הנושא של קניין רוחני.

 

הגנה על קניין רוחני – אינטרס הציבור כשיקול במתן סעד זמני

דיני הקניין הרוחני משויכים באופן רגיל למשפט הפרטי. בדומה למקרקעין או למיטלטלין, הקניין הרוחני הוא קניינו של אדם או תאגיד ואם אחר פוגע בו, הסכסוך בערכאות מתנהל בין הנפגע למעוול. 

ואולם, בשונה מקניין רגיל, לפגיעה בקניין רוחני ישנן השלכות רוחב גם על ציבור הצרכנים והלקוחות. צרכנים, אשר מזהים נכסים או שירותים מסוימים עם מקור מסוים, אליו התרגלו והכירו בתכונותיו הטובות, עלולים בעקבות חיקוי או העתקה, לטעות ולהינזק.

בהחלטה חדשנית שיצאה תחת ידיו של בית המשפט העליון ביום 7.5.18 ברע"א 10075/17 high adventure ministries נ' strategic group ואח' ראה בית המשפט העליון לקבוע לראשונה, כי כאשר מתגלגל סכסוך לפתחו של בית המשפט בנושא של קנין רוחני, על בית המשפט לקחת במאזן השיקולים גם את אינטרס הציבור, זאת כבר במסגרת בקשות לסעדים זמניים. 

ובלשונו של בית המשפט העליון: 
"בשונה מסכסוכים אזרחיים אחרים, כגון דיני חוזים או קניין – בשדה הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר, קיים, כאמור, צד שלישי לסכסוך, הלא הוא הציבור. תכליות הדין יונקות לא רק מהאינטרסים הצרים של שני הצדדים להליך, אלא גם מתכליות ציבוריות.

גם לציבור מקום בסיפור... 
ככל שאי-מתן הסעד הזמני עלול להוביל להטעיית הצרכנים, יש לתת לכך משקל בגדרי ההכרעה לעניין הסעד הזמני... במובן זה דיני סימני המסחר מצויים בתפר שבין המשפט הפרטי והציבורי." 

בעקבות כך ראה בית המשפט העליון לשנות מהחלטתו של בית המשפט המחוזי וקבע כללים שיגנו על החברה הנפגעת כבר בסעד הזמני. החלטה תקדימית זו היא צעד נוסף וחשוב שעושה הפסיקה בהגנה על זכויות הקניין הרוחני. 

למשרדנו ידע וניסיון נצבר בתחום הקניין הרוחני. נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע לכם בכל עניין.    

משרד עורכי הדין קולן - נבון מתמחה בתחומי קניין רוחני, זכויות יוצרים, וסימני מסחר. בשנים האחרונות עו"ד נבון מנהל בהצלחה רבה מחלוקות, סכסוכים, בורריות וצווי מניעה בתחום קניין רוחני. בכל שאלה אודות קנין רוחני אתם מוזמנים להגיע לפגישת ייעוץ ללא התחייבות.