ליקויי בניה
האם לקבלן עומדת זכות התיקון ?

הדין קובע, כי אם השירות שניתן על ידי קבלן לא היה בהתאם למוסכם, על המזמין להודיע לקבלן על הפגם זמן סביר לאחר שגילה אותו או שהיה עליו לגלותו, ואם הפגם ניתן לתיקון – על המזמין לתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקן. מזמין שלא עשה כן, אינו רשאי להסתמך על הפגם.

יחד עם זאת, עם השנים התפתחה ההלכה הפסוקה בבתי המשפט ונקבעו סייגים וגבולות לזכותו של קבלן לתקן ליקויים. כך, בין היתר נקבע בפסיקה, כי במקרים בהם הקבלן אינו מודה בקיום הליקויים או כאשר ניתנה לקבלן הזדמנות לתקן את הטעון תיקון, והוא ביצע זאת באופן חלקי תוך נקיטת סחבת בלתי סבירה או באיכות שאינה נאותה, או כאשר נעשו מספר ניסיונות כושלים של הקבלן לתקן את הליקויים, אין מקום לכפות על הדייר להמשיך ולתת לקבלן הזדמנויות חוזרות ונשנות לבצע את התיקונים. 

בתביעה בה ייצגנו תובעים נגד קבלן בבית משפט השלום בכפר סבא (ת"א 2127-06-13 פומרנץ ואח' נ' צ. אמין - חב' לבנין והנדסה בע"מ), ראה בית המשפט לחייב את הקבלן בסכומים נכבדים ביותר של למעלה מ- 400,000 ₪ ודחה את טענת הקבלן, כי היה זכאי למתן הזדמנות לתיקון. וכך קבע שם בית המשפט, בין היתר:

"אם לא די בידיעת הנתבעים, ואף לא די בכפירתם בקיומם של הליקויים ובטיפול הבלתי מוצלח בתיקונים שנמסרו לטיפולם, כל העובדות לעיל מבססות בהחלט את אובדן האמון של התובעים ביכולת התיקון של הנתבעים. מעבר לדברים שמניתי לעיל, הראיות הדגימו עבודה בלתי מקצועית של הנתבעים לאורך כל הדרך...
לכן, אני מקבלת את עמדת התובעים לפיה בנקודת הזמן שבה התגלו להם הליקויים והיקפם, ובהתחשב בכך שלא ניתן פתרון במשך מספר שנים, ומענה קודם שניתן על ידי הנתבעים לא היה מקצועי, איבדו הנתבעים את זכותם לתקן." 

יצוין, כי הקבלן ערער על פסק הדין ובדיון שנערך בביהמ"ש לאחרונה, מצא בית המשפט המחוזי לדחות את הערעור.     

למשרדנו ידע נצבר וניסיון של למעלה מ- 20 שנה בתחום, הן בייצוג דיירים והן בייצוג קבלנים, ונשמח לסייע לכם בכל עת.
 
למשרדנו ניסיון רב בהליכים משפטיים של ליקויי בניה ונשמח לעמוד לרשותכם ולייעץ בכל עת.